+48 734 914 914 biuro@pgf.org.pl
Obowiązki ubezpieczonego

Obowiązki ubezpieczonego

Katalog obowiązków związanych z wystąpieniem szkody dokładnie opisany jest we wzorcu umownym – ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tym nie mniej pamiętajmy również o tym, iż w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu powinniśmy użyć wszelkich dostępnych...
Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na zakup takiej polisy? Podczas ustalania warunków polisy autocasco warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na udział własny, franszyzę integralną, amortyzację części oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia. Obecnie w...
Umowa OC

Umowa OC

Umowa może ulec rozwiązaniu przede wszystkim w poniższych przypadkach: 1. gdy klient nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta złoży wypowiedzenie umowy (wtedy umowa trwa do końca okresu na który została zawarta), 2. z chwilą...