+48 734 914 914 biuro@pgf.org.pl

Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na zakup takiej polisy?

Podczas ustalania warunków polisy autocasco warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie na udział własny, franszyzę integralną, amortyzację części oraz konsumpcję sumy ubezpieczenia.

Obecnie w większości towarzystwach ubezpieczeniowych udział własny jest dobrowolny – oznacza to, że można zredukować go do zera przez tzw. wykupienie. Składka za ubezpieczenie jest wtedy wyższa, ale nikt chyba nie chce pokrywać części szkody z własnych środków. Szczególnie dotkliwe jest to w przypadku kradzieży auta.

Przy zawieraniu ubezpieczenia należy się dowiedzieć, czy udział własny jest potrącany z odszkodowania czy z sumy ubezpieczenia.

Najczęściej udziały własne stosuje się:
w szkodach kradzieżowych z miejsc niestrzeżonych,
w przypadku kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii,
w wypłatach odszkodowania za kolejną (2,3) szkodę w tym samym okresie ubezpieczenia,
w szkodach powstałych w wyniku przekroczenia prędkości (stosuje to kilka towarzystw),
gdy użytkownik/ właściciel auta jest młody.
Z kolei franszyza integralna to wartość, do wysokości której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania, ale w momencie, gdy rozmiar szkody przekroczy tą wartość – wypłata odszkodowania następuje w całości, bez potrącania jakiejkolwiek kwoty. Jeśli np. franszyza integralna wynosi 500 zł, a koszt naprawy szkody na pojeździe mieści się w granicach tej kwoty, właściciel pojazdu musi z własnej kieszeni zapłacić za naprawę samochodu.